Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych. Które z nich są obowiązkowe?

ubezpieczenie komunikacyjneUbezpieczenia komunikacyjne to nieodłączny element posiadania pojazdu mechanicznego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieją różne rodzaje ubezpieczeń, które mają na celu ochronę zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Warto zatem zastanowić się, jakie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a jakie można dobrowolnie wykupić, aby zapewnić sobie pełną ochronę.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to podstawa każdego ubezpieczenia komunikacyjnego w Polsce. Jego głównym celem jest ochrona osób trzecich, które mogą ponieść szkody w wyniku kolizji lub wypadku spowodowanego przez posiadacza pojazdu. Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy uszkodzonego mienia oraz ewentualne odszkodowania dla poszkodowanych osób. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego – nie tylko samochodu, ale także motocykla czy ciężarówki. Nasza firma zapewnia zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne w Wadowicach, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Ubezpieczenie AC – dobrowolne zabezpieczenie własnego pojazdu

Ubezpieczenie autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które ma na celu ochronę własnego pojazdu przed różnego rodzaju szkodami. W przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia OC, AC pokrywa koszty naprawy uszkodzonego pojazdu posiadacza, a także ewentualne koszty związane z kradzieżą czy zniszczeniem pojazdu. 

Ubezpieczenie NNW – ochrona kierowcy i pasażerów

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu ochronę kierowcy oraz pasażerów pojazdu w przypadku wypadku. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego. 

Ubezpieczenie Assistance – pomoc na drodze

Ostatnim rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego, o którym warto wspomnieć, jest ubezpieczenie Assistance. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia pomoc na drodze w przypadku awarii pojazdu, wypadku czy kradzieży. Zakres usług świadczonych przez Assistance może obejmować m.in. holowanie pojazdu, naprawę na miejscu, transport do warsztatu, a także pomoc w organizacji noclegu czy kontynuacji podróży.