Ubezpieczenie studenckie - na czym polega i kiedy może się przydać?

Student ma prawo korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego NFZ w dwóch przypadkach:

  1. Do ukończenia 26 roku życia, kiedy jest zgłoszony do ubezpieczenia przez swoich rodziców/opiekunów w ich miejscu pracy.
  2. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie nie pracują i nie są ubezpieczeni lub gdy studiuje po 26 roku życia, student może skorzystać z ubezpieczenia NFZ zawieranego za pośrednictwem uczelni. Fakt ten musi zostać zgłoszony do dziekanatu, ponieważ nie jest to procedura, która działa automatycznie.

 

Ubezpieczenie studenckie oferowane przez uczelnie - czy warto wykupić polisę NNW?

 

Uczelnie oferują swoim studentom możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykupienie tej polisy jest dobrowolne, dlatego warto zastanowić się czy warto ją wykupić. W sytuacji, kiedy jesteśmy narażeni na doznanie uszczerbku na zdrowiu, ponieważ na przykład na uczelnię dojeżdżamy codziennie rowerem, wykupienie polisy NNW wydaje się być rozsądne. Jednak jest to kwestia indywidualna, która zależy od wielu czynników.

 

Ubezpieczenie NNW a praktyki studenckie

Nieco inaczej sprawa wygląda jeśli student w danym roku akademickim musi odbyć praktyki. W przypadku, kiedy podejmuje praktyki za pośrednictwem uczelni (na mocy porozumienia ubezpieczenie studenckie nauka studiafirmy z uczelnią), to uczelnia pokrywa koszt ubezpieczenia NNW.
W przypadku, gdy praktyki są załatwiane na własną rękę, opcji jest kilka. Tak jak zostało wyżej wspomniane, ubezpieczenie studenckie NNW jest dobrowolne. Nawet w czasie odbywania praktyki. Jednak w wielu przypadkach firma, która ma przyjąć studenta na praktykę wymaga takiego ubezpieczenia. Wtedy musimy je wykupić we własnym zakresie.
Ubezpieczenie NNW w czasie praktyk jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli podczas odbywania praktyk ulegniemy wypadkowi, który wyniknął z naszej winy, a nie przez zaniedbania pracodawcy, a nie będziemy posiadać polisy NNW, wówczas nie otrzymamy odszkodowania.

Godnym uwagi aspektem tego, jakie ubezpieczenie studenckie może przydać się podczas praktyk jest kwestia OC. Polisa OC będzie stanowiła dla nas zabezpieczenie w czasie praktyk, w razie gdyby z naszej winy szkody doznała osoba trzecia. Np. sprzęt naprawiony przez nas okazał się niezdolny do użytku.

Aby dobrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb, skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym, który fachowo doradzi Ci w wyborze ubezpieczenia.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie mieszkania - przezorny zawsze ubezpieczony

studenci