podpisywanie-umowy

Ubezpieczenia firmowe – najlepsze oferty wybrane dla Ciebie 

Polisy przydają się nie tylko w życiu prywatnym. Jeśli prowadzisz własną działalność, sprawdź oferowane przez nas ubezpieczenia firmowe, które obejmują m.in. aktywa obrotowe przedsiębiorstwa. Znajdujące się w naszej ofercie polisy zapewniają optymalną ochronę majątku firmy. Objęte są nią również budynki i wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny, urządzenia i maszyny, na przykład flota samochodowa.

Ubezpieczenia dla firm chronią przed skutkami zdarzeń losowych – pożaru, zalania, kradzieży i dewastacji. Ponadto dostępne są ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bardzo często tego typu polisy ochroną obejmują też najbliższą rodzinę osób zatrudnionych w firmie.

Kto może skorzystać z OC zawodowego?

OC zawodowe może wykupić każdy, jest ono natomiast obligatoryjne w przypadku stanowisk pracy, które narażone są na szczególne ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim. Wśród nich wyróżnia się zawód lekarza, księgowej, notariusza, adwokata itp.

Na tego typu ubezpieczenie decydują się również przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe, choć teoretycznie nie jest ono obowiązkowe. W przypadku OC przewoźnika ochroną objęty jest przewożony ładunek na wypadek uszkodzenia lub zgubienia.

Zobacz również: Ubezpieczenia turystyczne

Przed czym chroni OC zawodowe?

 W niektórych profesjach wykupienie OC zawodowego jest obowiązkowe. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Każdy przedsiębiorca jest zatem zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za skutki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych. Z OC zawodowego mogą zatem korzystać nie tylko osoby pracujące w zawodach zwiększonego ryzyka. Warto z niego skorzystać dla podniesienia komfortu pracy własnego i zatrudnionych w firmie osób. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę, na przykład w razie:

  • popełnienia błędu w wyliczeniach podatku VAT,
  • zniszczenia lub zagubienia ważnych dokumentów,
  • błędów popełnionych przez pracowników,
  • niedotrzymania terminu,
  • błędów popełnionych przez podwykonawców.

Nawet jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, nie ma osób nieomylnych. Każdy może popełnić błąd, za którego skutki przyjdzie zapłacić. OC zawodowe pozwala pokryć koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością. Warto zatem skorzystać z opcji dobrowolnej polisy i uchronić się przed dużymi stratami finansowymi.