podpisywanie-umowy

Ubezpieczenia firmowe

Polisy przydają się nie tylko w życiu prywatnym. Jeśli prowadzisz własną działalność, sprawdź oferowane przez nas ubezpieczenia firmowe, które obejmują m.in. aktywa obrotowe przedsiębiorstwa. Oferowane przez nas polisy zapewniają optymalną ochronę majątku firmy. Objęte są nią również budynki i wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny, urządzenia i maszyny, na przykład flota samochodowa.

 

Ubezpieczenia dla firm chronią przed skutkami zdarzeń losowych – pożaru, zalania, kradzieży i dewastacji. Ponadto dostępne są ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bardzo często tego typu polisy ochroną obejmują też najbliższą rodzinę osób zatrudnionych w firmie.

 

Kto może skorzystać z OC zawodowego?

OC zawodowe może wykupić każdy, jest natomiast obligatoryjne w przypadku stanowisk pracy, które narażone są na szczególne ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim. Wśród nich wyróżnia się zawód lekarza, księgowej, notariusza, adwokata itp.


Na tego typu ubezpieczenie decydują się również przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe, choć teoretycznie nie jest ono obowiązkowe. W przypadku OC przewoźnika ochroną objęty jest przewożony ładunek na wypadek uszkodzenia lub zgubienia.