ubezpieczyciel

Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, autocasco, assistance

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne, które właściciel pojazdu może wykupić, aby zwiększyć zakres ochrony. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, przepisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz samochodu osobowego lub ciężarowego, musi wykupić OC komunikacyjne.

Zobacz również: Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez kierowcę osobom trzecim w wypadku lub kolizji drogowej. Aby zapewnić sobie większą ochronę, właściciele pojazdów często decydują się na wykupienie również innych polis komunikacyjnych.

 

Ubezpieczenie OC – co dokładnie obejmuje?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje takie same warunki ochrony, ponieważ jej zakres jest określony ustawowo. W tym przypadku obowiązują jednak pewne zniżki dla kierowcy. Co dokładnie obejmuje OC? 

Przede wszystkim szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu pojazdu. Należą do nich:

  • kolizje,
  • wypadki, 
  • stłuczki,
  • potrącenia.

Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko szkody wyrządzone podczas jazdy, ale także wsiadania, wysiadania z samochodu, otwierania drzwi, zatrzymania czy postoju.

Jakie są rodzaje dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych?

W naszej agencji oferujemy autocasco, w skrócie AC, które pokrywa szkody powstałe w wyniku wypadków i kolizji drogowych. To jednak nie wszystko – w zależności od wybranego wariantu chroni również przed następstwami działań zjawisk atmosferycznych i uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta. Ubezpieczenie AC obejmuje szkody wyrządzone w ruchu drogowym lub poza nim. Mogą być one spowodowane działaniem osób trzecich lub wynikiem zdarzeń losowych, takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne, pożar, powódź i wiele innych. 

Ponadto sprzedajemy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w trakcie jazdy, a także podczas postoju. Obejmuje ono przede wszystkim:

  • odszkodowanie – wypłacane jednorazowo osobom, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć,. Dotyczy ono zarówno kierowcy, jak i pasażerów,
  • pokrycie kosztów transportu medycznego, leczenia i rehabilitacji.

Uzupełnieniem naszej oferty jest polisa assistance w ruchu krajowym, która zapewnia pomoc techniczną, medyczną, informacyjną, serwisową i prawną.