kobieta-na-lotnisku

Ubezpieczenia turystyczne – zabezpiecz swoje podróże

Chcesz zapewnić sobie wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wakacji? Mamy do zaoferowania ubezpieczenia turystyczne, które możesz wykupić również w przypadku urlopu, a nawet weekendowego wyjazdu za granicę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy, zapewniają szerokie spektrum ochrony. Możesz dopasować je do swoich potrzeb i kierunku podróży, aby czerpać z wolnego czasu pełnymi garściami i nie martwić się o ewentualne przygody.

 

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia podróży?

Standardowo ubezpieczenia turystyczne obejmują koszty leczenia w przypadku choroby lub doznania urazu podczas podróży. Usługa assistance pozwala w szybki sposób zorganizować pomoc adekwatną do sytuacji, np. umówienie wizyty u lekarza czy też transport do placówki medycznej.

Polisy turystyczne można rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu na wypadek zgubienia. Jeśli zamierzasz uprawiać sport na wakacjach, warto zdecydować się na ubezpieczenie OC, aby zabezpieczyć się przed wyrządzeniem szkód osobom trzecim.

Zobacz również: Ubezpieczenia na życie

Jak działa ubezpieczenie podróży?

 Ubezpieczenie podróży to umowa zawierana pomiędzy Klientem a ubezpieczycielem na czas wyjazdu. Agencja zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z następstw zdarzeń losowych, które miały miejsce w czasie podróży. Ubezpieczyciel może wypłacić takiej osobie odszkodowanie po jej powrocie oraz przejściu odpowiednich procedur. Klient w przypadku zaistnienia określonych w umowie sytuacji, jest zobowiązany przede wszystkim poinformować o nich agencję oraz zebrać wszystkie dowody. Należą do nich między innymi rachunki i inna dokumentacja. 

Ubezpieczenie podróży może dotyczyć:

  • kosztów leczenia Klienta,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • kosztów nieumyślnego spowodowania szkód osobom trzecim,
  • ochrony bagażu,
  • kosztów związanych z odwołaniem podróży,
  • ochrony mienia na czas wyjazdu ubezpieczonego. 

Z polisy może skorzystać zarówno osoba wyjeżdżająca w celach rekreacyjnych, jak i zawodowych. Należy dopasować ją przede wszystkim do celu podróży.