Oświadczenie o kolizji drogowej - co warto wiedzieć?

Aby sporządzenie oświadczenia o kolizji drogowej było zgodne a prawem, musimy być pewni, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy spełnia następujące warunki.

 1. Wszyscy uczestnicy zdarzenia są zgodni co do jego przebiegu, a spisanie oświadczenia jest całkowicie dobrowolne z obydwu stron.kolizja drogowa oświadczenie o kolizji drogowej
 2. Wiadomo, kto jest winny spowodowaniu kolizji, a sprawca jest gotowy potwierdzić to na piśmie.
 3. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał na zdrowiu ani nie ma ofiar śmiertelnych.
 4. Obydwie strony posiadają przy sobie dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem, dowód osobisty, ważne ubezpieczenie OC.
 5. Obydwie strony są trzeźwe ani ich stan trzeźwości nie budzi zastrzeżeń.
 6. Numer VIN z dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ubezpieczenia OC jest zgodny z numerem VIN pojazdu.

 

oswiadczenie

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji drogowej?

 

Najlepiej, aby oświadczenie o kolizji drogowej mieć zawsze przy sobie, jednak jeśli nie posiadamy gotowego dokumentu do wypełnienia, możemy spisać takie oświadczenie odręcznie.

Niezbędne informacje, które powinny znaleźć się w oświadczeniu o kolizji drogowej to:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, serię i numer dowodu osobistego, kategorię, datę wydania i organ wydający prawo jazdy kierujących pojazdami
 • dane personalne wszystkich uczestników wypadku (pasażerów)
 • jasne wskazanie z imienia i nazwiska tego, kto jest winny spowodowania wypadku oraz jego czytelny podpis
 • numery polisy, daty ich ważności, nazwy towarzystw ubezpieczeniowych
 • dokładne wskazanie miejsca kolizji
 • szczegółowe opisanie szkód powstałych w wyniku kolizji
 • dane osobowe świadków zdarzenia (jeśli tacy byli)
 • zdjęcia dokumentujące (jeśli jest możliwość ich wykonania)
 • podpisy obydwu stron kolizji

W przypadku, kiedy masz wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji, druga strona nie posiada któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub jest nietrzeźwa - wezwij policję.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy - czy musi być drogie?