Ubezpieczenie lotnicze - co właściciel maszyny powinien wiedzieć?

1. AC, czyli ubezpieczenie lotnicze (Aerocasco) dla właścicieli maszyn, chroniące przed szkodami i stratami materialnymi, powstałymi na skutek uszkodzeń mechanicznych (zarówno w czasie startu, lotu, lądowania czy postoju).
2. OC, czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika, będące zabezpieczeniem pasażerów, ich rzeczy prywatnych oraz ładunków przewożonych na pokładzie statku powietrznego przed różnego rodzaju szkodami (np. opóźnienie lotu, kradzież, zniszczenie lub zgubienie bagażu).
3. OC, czyli odpowiedzialność cywilna użytkownika w stosunku do osób trzecich (jednak innych niż podróżni, a więc takich, które nie znajdowały się na pokładzie maszyny, a którym wyrządzona została przez np. samolot, szybowiec lub dron jakakolwiek szkoda).
4. NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupowane przez właściciela celem ochrony załogi i personelu przed wszelkimi szkodami, powstałymi wskutek wypadku (w tym także stały uszczerbek na zdrowiu i śmierć pracownika).

Zobacz również: Ubezpieczenia OC

Czy warto jako właściciel lub użytkownik statku powietrznego mieć wykupione ubezpieczenie lotnicze? Oczywiście, że tak. Niewątpliwie jest to forma ochrony finansowej w niespodziewanych sytuacjach, związanych z maszynami latającymi. Bez względu na to, czy sprawa dotyczy nieszczęśliwego wypadku, spóźnionego lotu czy zgubionego bagażu, posiadane ubezpieczenie pozwala uniknąć wielu problemów, nieprzyjemności i roszczeń. Dobrze więc pomyśleć o tym wcześniej. Większość firm ogłasza swoją ofertę w sieci, dlatego znalezienie konkretnego ubezpieczyciela, spełniającego wszystkie wymogi i potrzeby, nie powinno stanowić problemu. Ubezpieczenie lotnicze wykupić można zazwyczaj zarówno na pojedynczy lot, jak i na dany okres, np. rok.

Czytaj więcej: Jakie konsekwencje grożą za brak ważnego ubezpieczenia OC?

boening